Impressum

Odpowiedzialny za treść:

Erbenermittlungen Ralf Heinemann GmbH & Co. KG

Friedrich-List-Platz 1
D-04103 Leipzig

tel.: (+49) 0341-994 03 17
faks: (+49) 0341-994 03 18

e-mail: ralf.heinemann@erben-ermittlung-ralfheinemann.com
web: www.erben-ermittlung-ralfheinemann.com

Finanzamt Leipzig

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej/ Prawo autorskie

1. Zawartość oferty w trybie online. Autor nie udziela gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych i niepełnych informacji, są wykluczone. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania części strony lub całej oferty lub do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji.

2. Odsyłacze i linki. Jeżeli bezpośrednio lub pośrednio wskazuje się na odsyłacze („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, za ich treść, a zwłaszcza za szkody powstałe przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji wyłączną odpowiedzialność cywilną ponosi oferent tych stron, a nie osoba, która poprzez linki jedynie wskazuje na daną publikację.

3. Prawo autorskie i prawo do własnego wizerunku. Autor we wszystkich publikacjach stara się przestrzegać praw autorskich dotyczących wykorzystanych grafik, dźwięków i tekstów lub wykorzystywać grafiki, dźwięki i teksty wolne od licencji. Jeżeli mimo to na danej stronie znajdą się chronione prawem autorskim grafiki, dźwięki lub teksty, oznacza to, że autorowi nie udało się ustalić prawa autorskiego. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia prawa autorskiego autor po otrzymaniu zawiadomienia usunie dany obiekt ze swojej publikacji lub oznaczy go informacją o właściwym prawie.

4. Skuteczność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jak część oferty internetowej, w której odesłano do tej strony. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, przestały być zgodne lub są nie w pełni zgodne z aktualnym stanem prawnym, fakt ten nie narusza treści i ważności pozostałych części dokumentu.

5. Odsyłacze i linki. Prosimy pamiętać, że autor niniejszym wyraźnie oświadcza, iż w momencie tworzenia linków odpowiednio połączone linkami strony były wolne od treści nielegalnych. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i zawartość stron, które są połączone linkami/odsyłaczami. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści na wszystkich połączonych linkami/odsyłaczami stronach, które zostały zmienione po stworzeniu linków. Stwierdzenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków, jakie wykorzystano w ramach własnej oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich udostępnionych informacji wyłączną odpowiedzialność cywilną ponosi oferent tych stron, a nie osoba, która poprzez linki jedynie wskazuje na daną publikację.